Länk till ny hemsida: i-mo.se

* Albanska m.m. * Shqip etj. *
* Albanian and more... *

Här kan du få hjälp med översättningar från albanska till svenska

plus tekniska texter från engelska, tyska och spanska till svenska

Om det är TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR
du är intresserad av
– klicka HÄR

Jag är auktoriserad translator från albanska till svenska, dvs. mina översättningar är likvärdiga med originalet. Det är vad du behöver när du ska använda ett betyg på albanska för att söka in på ett universitet eller en skola i Sverige.

Om du är inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen är det möjligt att de betalar översättningen av dina betyg.

Jag anlitas också av myndigheter, som ibland får inlagor på albanska.

Tills vidare är jag den ende översättare som fått auktorisation som translator från albanska till svenska. Auktorisationen utfärdas av en statlig myndighet, Kammarkollegiet, och yrkestiteln auktoriserad translator är skyddad i lag. Mina översättningar från albanska förses med den officiella stämpeln, som visar att de gjorts av en auktoriserad translator.

Lars-Erik Morin

Sedan 1994 bedriver jag översättningsarbetet i form av enskild firma och har F-skattsedel. Firmanamnet är Intra-Morin Service.

Två språk i samma dokument?

Dokument från f.d. Jugoslavien är ofta tvåspråkiga. Ett formulär för skolbetyg kan vara tryckt på serbiska och albanska, medan den text som läraren fyllt i för hand är enspråkig. Hur ser man om det är albanska?

Inte så svårt: bokstaven ë/Ë är mycket vanlig i albanska men förekommer inte i andra balkanspråk.

(Även ç/Ç finns i albanska och t.ex. franska, men är mer ovanlig i albanskan än ë.) På vissa skrivmaskiner och en del webbsidor saknas dock prickarna över ë. Du kan ändå identifiera albanskan om du hittar de korta orden e, i, me/më, ne/në, te/të, se/së. Ett eller flera av dem förekommer i praktiskt taget varje mening på albanska.

I annat fall har du en blankett som är ifylld på serbiska (med latinska eller kyrilliska bokstäver) eller makedonska (kyrilliska bokstäver). Då rekommenderar jag en översättare som heter Katrin Sundius Nordin. Hon är auktoriserad translator från bosniska-kroatiska-serbiska, slovenska och makedonska till svenska samt från norska och danska till svenska.
Hennes e-postadress är: info"snabel-a"nyckelordet.se,
och telefonnumret är 08 520 20 848 .

Disa fjalë në shqip:

Në qoftë së keni ndonjë dokument zyrtar, ose ndonjë diplomë arsimi, që nevojitet në suedisht, ky është profesioni im! Jam i autorizuar nga shteti suedez (enti Kammarkollegiet) për përkthime nga shqip në suedisht.
Ka mundësi që enti për punësim (arbetsförmedlingen) do t'ju ndihmojë me këto përkthime. Prandaj, së pari pyesni nga asistenti në arbetsförmedlingen a do të paguan përkthimin. Fatkeqësisht, rregullorët nuk janë njëlloj në tërë Suedinë. Edhe gjyqi, në qoftë së shkruani një ankesë, e rregullon vetë përkthimin.
Dërgoni një sms në 0735 - 366 133. Pastaj unë do të marrë kontakt.